เข้าใจความชื้น สัมพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรม

ความชื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ซึ่งความชื้นนั้นมีผลต่อหลากหลายปัจจัยด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเข้าเข้าใจเรื่องของความชื้นสัมพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรมกันดีกว่านะครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของอะไรบ้าง เเละ ระดับความชื้น ของค่าความชื้นนั้นสัมพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ความชื้นคืออะไร

ความชื้นนั้นคือ คำที่ใช้เรียกไอน้ำในอากาศ อย่างเป็นทางการ โดยอากาศความชื้น และ ไอน้ำ กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของอากาศ โดยในชีวิตประจำวันนั้นเราจะเรียกว่า “ความชื้นสัมพันธ์”  ซึ่งในกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็จะใช้ ความน่าจะเป็นของหยดน้ำฟ้า น้ำค้าง และหมอก เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศ  แน่นอนว่าความชื้นนั้นคือสิ่งที่จะต้องมีในชีวิตประจำวัน แต่กลับกันถ้าหากว่ามากเกินไปก็เป็นผลเสียด้วยเช่นกัน

ความชื้นกับความเสียหาย

ความชื้นนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งของจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง  ๆ แต่จะอยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เพื่อทำให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งถ้าหากว่าความชื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมากเกินไปจะส่งผลเสียอย่างมากด้วยเช่นกันโดยผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยนั้นคือ

– เชื้อรา : เชื้อรามีการเจริญเติบโตมากขึ้น และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายได้หลากหลายเช่น ตามกำแพง ผนัง ของอุตสาหกรรม ซึ่งหากว่าปล่อยไว้นานเกินไปจะส่งผลเสียร้ายแรงอย่างมาก

–  สุขภาพของพนักงาน : เชื้อรานั้นเมื่อเติบโตมากขึ้นจะกระจายตัวออกจากสปอร์ของเชื้อรา ซึ่งถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปนั้นจะทำให้เสียสุขภาพอย่างมาก และในระยะยาวนั้นการหากสูดดมเข้าไปมาก ๆ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ

– เครื่องจักรทำงานได้ไม่มีคุณภาพ : เนื่องจากว่าเครื่องจักรนั้นเป็นโลหะ ดังนั้นหากเจอกับความชื้นนั้นจะส่งผลให้เกิดสนิมได้ง่าย และส่งผลให้การทำงานของเครื่องจักรนั้นไร้ประสิทธิภาพมากขึ้น และ เกิดความเสียหายมากขึ้น

โรงงานจึงต้องลดความชื้น

ในการลดความชื้นนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่โรงงานนั้นจะต้องมองหาเครื่องลดความชื้นต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง dehumidifier ซึ่งจะช่วยดูดความชื้นออกไปจากพื้นที่ที่เราต้องการให้ความชื้นนั้นลดลง ซึ่งส่วนมากนั้นจะถูกใช้ในหลากหลายพื้นที่อย่างมาก ในการติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม โดยปัจจัยที่เรานั้นจะติดตั้งเครื่องดูดความชื้นนั้นมีดังนี้

– ระดับความชื้นจากการผลิต : ในการผลิตนั้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดนั้นค่าความชื้นนั้นจะสูงขึ้น และ ทำให้ความชื้นภายในอากาศนั้นมากขึ้น เราจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความชื้นของพื้นที่ตรงไหนที่มากเกินไป และ จะได้เลือกพื้นที่การติดตั้งได้ง่ายขึ้น

– สถานที่ตั้งมีระดับความชื้นสูงหรือไม่ : ค่าความชื้นของอุตสาหกรรมนั้นจะมีค่าความชื้นที่สูงขึ้นหากว่าโรงงานอุตสาหกรรมของเรานั้นมีการตั้งในเขตหนองน้ำ ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ หรือ ฝนตกบ่อย ๆ ก็จะทำให้โอกาสที่ค่าสัมพันธ์ความชื้นนั้นจะสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นจะเห็นว่าในอุตสาหกรรมนั้น ค่าความชื้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน กับเรื่องการผลิต ซึ่งโรงงานที่เข้าใจจึงจะเลือกใช้ เครื่อง dehumidifier หรือ เครื่องดูดความชื้นที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อป้องกันความเสียหายจากหลากหลายปัจจัยนะครับ